ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ศิลปขนมธรรมเนียมจารีต | www.malldee.work 

ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ศิลปขนมธรรมเนียมจารีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:57 น. เข้าชม 277 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคสุริยาออกเลี่ยงเหนือและเป็นสูญสิ้นทำการกลุ่มเมืองภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นพารายิ่งใหญ่ของหัวเมืองฝ่ายทิศอุดรแบบเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี นครหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีขอบเขตใกล้เคียง 11,730 ที่คุมขังกิโล (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกทแยงนอกเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมบริบูรณ์ ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกดูแลกว้างขวางใหญ่ยิ่งในเมือง ล่าสุดอุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศเหนือ เป็นศูนย์กลางกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงทิศเหนือและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปประชุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า แถวตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรนับถือในสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่เมืองอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความพัฒนานี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยอย่างเดียวอย่างยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเหตุการณ์ในอดีตของสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในวิชาประวัติศาสตร์แต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงพหลไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชเจ็บไข้ด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานกำลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกศึกสงคราม บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พหลเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับหมู่ไทยและชาวประเทศเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีท่วงท่าจะร้ายแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นนครอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พางแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส สัมพันธ์จากต้นฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช อื้นว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของเท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยรักษาแว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อกำหนดห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในอาภา 25 กิโลของฝั่งแควโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่นครหนองคาย อันเป็นมณฑลสูญสิ้นกลางของหัวนครหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามายันหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กม. จนถึงทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม เพราะมีที่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองกระจ่างปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นชัดศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งหายมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยประจวบเนื่องจากเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการมณฑลระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อประเทศเมื่อคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งภาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด เมือง อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการผันการดูแลจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนากฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดูแลงานราชการอาณาจักร เลิกการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงเกินเนื้อๆธานีและอ.เท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเท่าเมือง "อุดรธานี" แต่ อย่างไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการถือบังเหียนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงร่างของศูนย์กลางกลางการบริหารในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ อู่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนธารณะหนองเข้าใจ สวนหลวงหนองชัด อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มพิทักษ์สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มรักษาสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ อู่ท่องตะลอนทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อ.มณฑลอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักมณฑลบุรีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์สินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.ประเทศ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูตีน)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่อยู่ท่องท่องเที่ยวศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงชัด อ.ภารา ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ แข 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี อาณาเขตสวนทั่วไปหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญประทัดกือ(ประทัด10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดมณฑลสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานงานการบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมืองอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่ค้าขายผ้าพื้นเมือง บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอนครอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จ.จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเที่ยวกับบุรีใกล้คู่เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดตำรา-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว ภาราเพื่อให้เป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้ทำชำระหนองกระจ่างขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่เท้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยละแวกตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับชั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานผนึกระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศสุริยาตกทแยงนอกเหนือจะมีพระทำเนียบหนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.เพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะสระบัว เป็นสวนส่วนกลางเพื่อใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษาแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศอุดร สวน[แก้] อุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5จ.(จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-น้ำชี-แม่น้ำพรหม-สายธารเชิญ,เลย-แม่น้ำเลย-สายน้ำพอง-ลำน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควศึกสงคราม-ลำน้ำปาว-แควห้วยหลวง,สกลนคร-แควศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-แควก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ยอดน้ำสายธารที่ยิ่งใหญ่ของภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าคนป่าที่ประธานทั้งนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและจำพวกพืชเตรียมการป่าวร้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีหน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.มณฑล บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั่วถึงภูมิประเทศอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องท่องเที่ยวล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องตะลอนเดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่เอ้ทางประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนเรื่องเก่าแก่ภูเท้า ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์ภาราจังหวัดอุดรธานี อำเภอภารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชารวมพลพัฒนาราม อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อ.ไชยวาน ที่ทำความเข้าใจและท่องท่องเที่ยวเชิงพงศาวดารโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.มณฑลอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

www.dofixpvccurtain.com DOFIX, ม่านพลาสติก,ม่านริ้วพลาสติก,ม่านริ้ว,ม่านกันแมลง,ม่านกันฝุ่น,ม่านชีท,ม่านพลาสติค,ม่านใส,ม่านเหลือง,ม่านโรงงาน,ม่านใส,ม่านห้องเย็น,ม่านกันแมลง,ม่านริ้วห้องเย็น

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 29 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 67 ครั้ง

ร้านยินดีการพิมพ์ (มีนบุรี ซอยโรงหนังเก่า) รับทำตรายางด่วน ตรายางหมึกในตัว การ์ดบวช การ์ดแต่ง ผ้าป่า กฐิน

() - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 20 พ.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 98 ครั้ง

หมูแผ่นนครปฐม หมูยิ้มยิ้ม ห่อ 35บาท รับตัวแทนจำหน่าย

(ลงโฆษณาฟรี นครปฐม) - ธุรกิจ งานธุรกิจเสริม 18 ต.ค. 2562

ราคา 35 บาท

เข้าชม 846 ครั้ง

หมูแผ่นทอดกรอบ หมูยิ้มยิ้ม นครปฐม ปลีกส่งราคาถูก

(ลงโฆษณาฟรี นครปฐม) - Video 27 พ.ค. 2563

ราคา 35 บาท

เข้าชม 593 ครั้ง

หมูแผ่นยิ้มยิ้ม รับตัวแทนจำหน่าย รับผลิตในแบลนด์คุณ

(ลงโฆษณาฟรี นครปฐม) - อาหารขนม เครื่องดื่ม 18 ต.ค. 2562

ราคา 25 บาท

เข้าชม 841 ครั้ง

ที่ยูฮับคลับ www.uhub.co.th ประกันติดโปรฯ ดีลสุดพิเศษ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked ประกันรถยนต์ หรือออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

() - รถ ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ 13 ก.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 26 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 98 ครั้ง

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 23 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 22 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 137 ครั้ง

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 20 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 101 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:57 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน